Som standard finns en kran i botten av tunnan som funkar som en enkel sink. Dessutom kan man välja en extern vattenkran som är installerad i väggen, minst 5 cm ovanför bottnen.