Utomhusbastum – Huvudproblem Och Lösningar

De största problemet som kunden nämnt var att (1) kåda kommer från trämaterialet; (2) trämaterialet har blivit missformat; (3) mögel; (4) svårigheter att konstruera bastun på plats.

Låt oss gå igenom problemen ett efter ett:

(1)   Kåda kommer från trämaterialet. Gran eller tall är de två träslagen som innehåller mest kåda. Temperaturen inuti en bastu är vanligtvis ca. 100 C. Kådan inuti trämaterialet blir flytande och börjar därför att läcka ut. Detta är helt normalt och naturligt. Herr Ludwigs bastu tillverkades av gran och därför har han detta problem. Det är den största nackdelen med att ha denna slags trä. Å andra sidan är produkter av gran billigast. Har alla träslag detta problem? Nej, inte alls. Vi använder huvudsakligen 3 typer av trä vid bygge av utomhusbastu. Den första typen är gran, den andra är lärk och den sista är termoträ. Vi rekommenderar alltid våra kunder att välja termo för att undvika många obehagliga, men naturliga, problem med trä. Termo påverkas minst av de temperatur- och fuktighetsförändringar eftersom missformning genom kallsvettningar reduceras med upp till 90%. Dessutom är avlägsnas kådan från träet under den termiska modifieringsprocessen.

Men – kan jag fortfarande beställa en bastu av gran eller lärk? Självklart! Alla trädelar inne i bastun som kommer i kontakt med din kropp tillverkas av lövved (lind eller al). Denna typ av trä skapar inte kåda och därför är det helt säkert att sitta eller ligga på bänkarna inne i bastun utan den obehagliga känslan av kåda.

(2)   Trämaterialet har blivit missformat. Större eller mindre missformningar är helt normalt och naturligt. Det bästa sättet att minimera missformning på är genom att använda termoträ. Detta träslag bränner i hög temperatur och därför försvinner de flesta av vattenkapillärerna. Det minimerar risken för missformningar. Herr Ludwig byggde utomhusbastun i början av vintern när luftfuktigheten var extremt hög. Dessutom nämnde kunden att byggprocessen av bastun utfördes i en väldigt fuktig miljö med mycket vatten. Den böjda dörren är ett resultat av temperatur- och fuktförändringar. Eftersom det handlar om en naturlig produkt reagerar materialet på atmosfäriska förändringar (kan krympa eller utvidgas). Synliga sprickor i träet kan inträffa eftersom det utvidgas och drar ihop sig i enlighet med fuktighetsnivån och temperaturen.

 

(3)   Mögel. Uppkomst av mögel på träet eller någon annan yta kräver vissa åtgärder. Området måste vara fuktigt nog och utomhustemperaturen bör vara cirka 0-5 C. Om du upptäcker mögel rekommenderar vi att du använder ett anti-mögelmedel efter att träytan har rengjorts helt. För att minska risken för mögel rekommenderar vi att våra kunder smörjer in alla externa trädelar minst två gånger per år. Linolja är perfekt för detta ändamål.

 

(4)   Svårigheter att konstruera bastun på plats. Att bygga en bastu kräver att man har åtminstone grundläggande snickerifärdigheter. Vi bygger alltid de mest avancerade delarna på vår fabrik (t.ex. bastuns träbas, panoramafönster, dörrar, osv.) men vissa situationer kräver fortfarande grundläggande färdigheter och kunskaper inom snickeri. Vi rekommenderar alltid att våra kunder kontaktar en professionell snickare om de känner sig osäkra. Vi ger manualer och dessa kan du alltid se innan du beställer din produkt. Vi rekommenderar alltid att du beställer en fabrikstillverkad bastu. Då bygger vi bastun och du undviker alla slags problem. Självmonteringspaketet är å andra sidan väldigt användbara om det handlar om platser som är svåra att nå.

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.