Home PageDataskydd

Dataskydd

TIMBERIN INTEGRITETSPOLICY

Denna Integritetspolicy (”Integritetspolicy”) gäller all insamling och behandling av personuppgifter som utfærs av:

(i) när du samspelar med hemsidan https://badtunnaspa.se ”Hemsida”) som drivs av MB Timberin baserat i Barsausko str. 59, Kaunas, Litauen

(ii) när du köper en produkt eller begär andra tjänster från MB Timberin, vare sig det sker på vår hemsida eller via e-post, vilket också inkluderar när du kontaktar vår kundtjänst för kundservice efter ett köp med specifika frågor eller önskemål;

(iii) när vi delar bilder på din produkt som du köpt på vår hemsida.

Genom att besöka och använda denna hemsida eller på annat sätt förser oss med dina personuppgifter när du kontaktar vår kundtjänst, bekräftar du att du har läst och förstår hur vi samlar in, behandlar, använder och ger vidare dina personuppgifter som beskrivet i denna Integritetspolicy .

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i enlighet med alla tillämpliga lagar och regler gällande dataskydd, inklusive men utan begränsning till de lagar som utfärdats inom EU, såsom EU-förordningen 2016/679 från Europaparlamentets och Europarådet den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer gällande behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter, samt om upphävande av direktiv 95/46/EG (Allmänna uppgiftsskyddsförordning), samt order och anvisningar av de behöriga dataskyddsmyndigheterna.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS?

Viss information samlas in på denna hemsida med hjälp av cookies och andra spårningstekniker som beskrivs i vår Cookie Policy finns på COOKIE POLICY. Genom att aktivt stänga hemsidan Cookie Banner och ställa in dina inställningar genom våra VERKTYG och i din webbläsare, samtycker du till att vi får använda cookies och liknande tekniker. Om du inte samtycker till vår användning av cookies på detta sätt, bör du ändra dina cookies i enlighet med detta. Du kan alltid när som helst återkalla ditt samtycke och ändra dina cookie-inställningar. Om du stänger av cookies som vi använder kan detta påverka din användarupplevelse medan du besöker hemsidan. Se vår COOKIE POLICY för ytterligare information.

Information som du frivilligt ger oss:

Vi samlar in och behandlar:

 1. Personuppgifter som du lämnar när du samspelar med Hemsidans funktioner, t.ex. när du skickar ett snabbmeddelande direkt via Hemsidan. Dessa personuppgifter kan vara:- ditt namn, e-postadress, telefonnummer och annan information som du lämnar.
 2. Personuppgifter som du lämnar när du köper varor från oss. Denna personuppgifter kan vara:
  – ditt namn, e-postadress, telefonnummer, hemadress;
  – historien om tidigare köpta produkter;
  – transaktionsuppgifter.
 3. Personuppgifter som du lämnar när du samspelar med vår kundservice, t.ex. när du frågar om en produkt, skickar feedback till oss angående en tidigare köpt produkten, kontaktar vår kundtjänst via telefon för support, eller begär särskilt stöd eller tjänst från vår kundtjänst. Dessa personuppgifter kan t.ex. vara:
  – ditt namn, e-postadress, telefonnummer, hemadress;
  – historien om tidigare köpta produkter;
  – information om varför du kontaktat kundservice;
  – innehållet i din kommunikation som rör din kontakt med kundservice;
  – dina personliga bilder som visar tidigare köpta produkten. Dessa bilder kan också inkludera andra människor.

Där du har gett oss personuppgifter om en annan person (t.ex. när du inkluderar en annan persons e-postadress i kommunikation med vår kundtjänst eller skickar en bild på vår produkt där andra personer syns) i den utsträckning som tillåts av gällande lagar försäkrar dig att du har rätt att kommunicera sådana personuppgifter till oss och att du har informerat denna person om att vi har fått hans/hennes samtycke till behandling av hans/hennes personuppgifter för de ändamål som anges i denna Integritetspolicy.

FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAS MINA PERSONUPPGIFTER?

 MB Timberin behandlar som dataansvarig dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att hantera varuköp:

Detta omfattar all verksamhet i samband med köp av varor, såsom t.ex. leverans av varor, fakturering, returer och byten, och andra  betalningsrelaterade aktiviteter;

 • För att ge dig kundservice, inkl.:

– För att förse dig med kundservice;

– För att svara på din förfrågan om information, frågor, kommunikation eller feedback;

– För att uppfylla våra åtaganden enligt gällande lagar, förordningar och gemenskapslagstiftning, samt för att kunna värdera och försvara vår lagliga rätt.

 • För att marknadsföra produkter genom feedback som tidigare skickats, inkl.:

– Bilder och text för att offentligt publicera på TimberIns hemsidor och sociala nätverk.

– Ditt namn (exklusive efternamn), stad och land.

 • För att hjälpa framtida kunder att se TimberIN produkter inom en viss region, genom att:
 • Dela e-post och telefonnummer till tidigare kunder som lämnat sina synpunkter och bilder på TimberINs hemsidor med potentiella kunder.

**Observera att kunder som inte vill bli kontaktad av potentiella TimberIN kunder bör meddela detta per e-post till albertas@timberin.com. Vi kommer att vidta omedelbara åtgärder och ta bort dig som kontakt från delningslistan, och om det begärs från återkoppling tar vi också bort dig från TimberIN hemsidor.

VAD ÄR DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN AV MINA PERSONUPPGIFTER SOM BESKRIVET HÄR?

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i avsnittet ”För vilka ändamål behandlas dina personuppgifter?” på ett av följande rättsliga grunder:

 • Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att ett avtal ska kunna utföras med dig eller för att vidta åtgärder innan du träffar ett avtal med dig på din begäran (artikel 6, 1 b) i GDPR, från och med den 25 maj 2018);
 • Behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen eller för våra dotterbolags eller andra tredje parters legitima intressen, och sådana intressen bryter inte mot dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter (artikel 6, första stycket i GDPR från och med den 25 maj 2018); De legitima intressen som vi strävar efter är särskilt intresserade av att hantera och upprätthålla kontraktsförhållandet med dig, att svara på dina specifika önskemål, för att fråga din feedback för att förbättra vår webbplats och våra produkter eller att bedriva andra allmänna marknadsaktiviteter.
 • Om ditt specifika samtycke krävs för behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen här kommer dina personuppgifter att behandlas baserat på sådant samtycke (artikel 6, 1 a) i GDPR från och med den 25 maj 2018).

HUR LÄNGE BEHANDLAS MINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter bevaras inte under längre tid än den tid som krävs för att uppnå de specifika databehandlingssyftena som beskrivs här så vidare kortare eller längre lagringstider gäller enligt gällande lagar.

ÄR MINA PERSONUPPGIFTER SÄKRA?

Vi strävar efter att skydda säkerheten och integriteten av dina personuppgifter. Vi tar ansvar och kräver att alla tjänsteleverantörer och/eller tredje parter som behandling av personuppgifter för vår räkning och på våra instruktioner tar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra förlust och förstörelse, även oavsiktligt, av uppgifter, otillåten åtkomst till uppgifter, olagliga eller otillbörlig användning av uppgifter. Dessutom blir informationssystem och programvaror konfigurerade så att person- och identifieringsuppgifter endast används vid behov för att uppnå det specifika behandlingssyftet.

Vi ger en mängd avancerad teknik och säkerhetsförfaranden för att hjälpa till att skydda personuppgifter mot riskerna som beskrivs ovan. Dessa är t.ex. personuppgifter som lagras på säkrade servrar placerade på kontrollerade platser. Dessutom har all kundtjänstpersonal tecknat en konfidentiellt avtal med MB Timberin för att garantera att dina uppgifter är säkra. Det finns ytterligare avtal med tredje part (såsom ekonomi, transportfirmor, statliga styr institutioner) garanterar att data hålls konfidentiellt och används endast för att genomföra direkta tjänster.

Observera dock att ingen elektronisk överföring eller lagring av information är 100% säker. Därför kan vi inte garantera att förlust, missbruk eller ändring av uppgifter aldrig kommer att inträffa, trots de säkerhetsåtgärder som vi har infört för att skydda dina personuppgifter. 

VAD HÄNDER MED MINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter som samlas in genom vår hemsida som en del av försäljning av varor hanteras av MB Timberin. Dina personuppgifter kommer att förbli tillgängliga inom vår organisation av intern och extern personal som behöver få tillgång till uppgifterna på grund av dina uppgifter i samband med behandlingssyftena som anges här. Vi ser till att dessa personer håller sig till lämpliga säkerhets- och sekretessarbetsuppgifter.

Kontakta oss!
close slider
×