TIMBERIN INTEGRITETSPOLICY

Denna Integritetspolicy (”Integritetspolicy”) gäller all insamling och behandling av personuppgifter som utfærs av:

(i) när du samspelar med hemsidan https://badtunnaspa.se ”Hemsida”) som drivs av MB Timberin baserat i Barsausko str. 59, Kaunas, Litauen

(ii) när du köper en produkt eller begär andra tjänster från MB Timberin, vare sig det sker på vår hemsida eller via e-post, vilket också inkluderar när du kontaktar vår kundtjänst för kundservice efter ett köp med specifika frågor eller önskemål;

(iii) när vi delar bilder på din produkt som du köpt på vår hemsida.

Genom att besöka och använda denna hemsida eller på annat sätt förser oss med dina personuppgifter när du kontaktar vår kundtjänst, bekräftar du att du har läst och förstår hur vi samlar in, behandlar, använder och ger vidare dina personuppgifter som beskrivet i denna Integritetspolicy .

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i enlighet med alla tillämpliga lagar och regler gällande dataskydd, inklusive men utan begränsning till de lagar som utfärdats inom EU, såsom EU-förordningen 2016/679 från Europaparlamentets och Europarådet den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer gällande behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter, samt om upphävande av direktiv 95/46/EG (Allmänna uppgiftsskyddsförordning), samt order och anvisningar av de behöriga dataskyddsmyndigheterna.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS?

Viss information samlas in på denna hemsida med hjälp av cookies och andra spårningstekniker som beskrivs i vår Cookie Policy finns på COOKIE POLICY. Genom att aktivt stänga hemsidan Cookie Banner och ställa in dina inställningar genom våra VERKTYG och i din webbläsare, samtycker du till att vi får använda cookies och liknande tekniker. Om du inte samtycker till vår användning av cookies på detta sätt, bör du ändra dina cookies i enlighet med detta. Du kan alltid när som helst återkalla ditt samtycke och ändra dina cookie-inställningar. Om du stänger av cookies som vi använder kan detta påverka din användarupplevelse medan du besöker hemsidan. Se vår COOKIE POLICY för ytterligare information.

Information som du frivilligt ger oss:

Vi samlar in och behandlar:

 1. Personuppgifter som du lämnar när du samspelar med Hemsidans funktioner, t.ex. när du skickar ett snabbmeddelande direkt via Hemsidan. Dessa personuppgifter kan vara:- ditt namn, e-postadress, telefonnummer och annan information som du lämnar.
 2. Personuppgifter som du lämnar när du köper varor från oss. Denna personuppgifter kan vara:
  – ditt namn, e-postadress, telefonnummer, hemadress;
  – historien om tidigare köpta produkter;
  – transaktionsuppgifter.
 3. Personuppgifter som du lämnar när du samspelar med vår kundservice, t.ex. när du frågar om en produkt, skickar feedback till oss angående en tidigare köpt produkten, kontaktar vår kundtjänst via telefon för support, eller begär särskilt stöd eller tjänst från vår kundtjänst. Dessa personuppgifter kan t.ex. vara:
  – ditt namn, e-postadress, telefonnummer, hemadress;
  – historien om tidigare köpta produkter;
  – information om varför du kontaktat kundservice;
  – innehållet i din kommunikation som rör din kontakt med kundservice;
  – dina personliga bilder som visar tidigare köpta produkten. Dessa bilder kan också inkludera andra människor.

Där du har gett oss personuppgifter om en annan person (t.ex. när du inkluderar en annan persons e-postadress i kommunikation med vår kundtjänst eller skickar en bild på vår produkt där andra personer syns) i den utsträckning som tillåts av gällande lagar försäkrar dig att du har rätt att kommunicera sådana personuppgifter till oss och att du har informerat denna person om att vi har fått hans/hennes samtycke till behandling av hans/hennes personuppgifter för de ändamål som anges i denna Integritetspolicy.

FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAS MINA PERSONUPPGIFTER?

 MB Timberin behandlar som dataansvarig dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att hantera varuköp:

Detta omfattar all verksamhet i samband med köp av varor, såsom t.ex. leverans av varor, fakturering, returer och byten, och andra  betalningsrelaterade aktiviteter;

 • För att ge dig kundservice, inkl.:

– För att förse dig med kundservice;

– För att svara på din förfrågan om information, frågor, kommunikation eller feedback;

– För att uppfylla våra åtaganden enligt gällande lagar, förordningar och gemenskapslagstiftning, samt för att kunna värdera och försvara vår lagliga rätt.

 • För att marknadsföra produkter genom feedback som tidigare skickats, inkl.:

– Bilder och text för att offentligt publicera på TimberIns hemsidor och sociala nätverk.

– Ditt namn (exklusive efternamn), stad och land.

 • För att hjälpa framtida kunder att se TimberIN produkter inom en viss region, genom att:
 • Dela e-post och telefonnummer till tidigare kunder som lämnat sina synpunkter och bilder på TimberINs hemsidor med potentiella kunder.

**Observera att kunder som inte vill bli kontaktad av potentiella TimberIN kunder bör meddela detta per e-post till albertas@timberin.com. Vi kommer att vidta omedelbara åtgärder och ta bort dig som kontakt från delningslistan, och om det begärs från återkoppling tar vi också bort dig från TimberIN hemsidor.

VAD ÄR DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN AV MINA PERSONUPPGIFTER SOM BESKRIVET HÄR?

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i avsnittet ”För vilka ändamål behandlas dina personuppgifter?” på ett av följande rättsliga grunder:

 • Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att ett avtal ska kunna utföras med dig eller för att vidta åtgärder innan du träffar ett avtal med dig på din begäran (artikel 6, 1 b) i GDPR, från och med den 25 maj 2018);
 • Behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen eller för våra dotterbolags eller andra tredje parters legitima intressen, och sådana intressen bryter inte mot dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter (artikel 6, första stycket i GDPR från och med den 25 maj 2018); De legitima intressen som vi strävar efter är särskilt intresserade av att hantera och upprätthålla kontraktsförhållandet med dig, att svara på dina specifika önskemål, för att fråga din feedback för att förbättra vår webbplats och våra produkter eller att bedriva andra allmänna marknadsaktiviteter.
 • Om ditt specifika samtycke krävs för behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen här kommer dina personuppgifter att behandlas baserat på sådant samtycke (artikel 6, 1 a) i GDPR från och med den 25 maj 2018).

HUR LÄNGE BEHANDLAS MINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter bevaras inte under längre tid än den tid som krävs för att uppnå de specifika databehandlingssyftena som beskrivs här så vidare kortare eller längre lagringstider gäller enligt gällande lagar.

ÄR MINA PERSONUPPGIFTER SÄKRA?

Vi strävar efter att skydda säkerheten och integriteten av dina personuppgifter. Vi tar ansvar och kräver att alla tjänsteleverantörer och/eller tredje parter som behandling av personuppgifter för vår räkning och på våra instruktioner tar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra förlust och förstörelse, även oavsiktligt, av uppgifter, otillåten åtkomst till uppgifter, olagliga eller otillbörlig användning av uppgifter. Dessutom blir informationssystem och programvaror konfigurerade så att person- och identifieringsuppgifter endast används vid behov för att uppnå det specifika behandlingssyftet.

Vi ger en mängd avancerad teknik och säkerhetsförfaranden för att hjälpa till att skydda personuppgifter mot riskerna som beskrivs ovan. Dessa är t.ex. personuppgifter som lagras på säkrade servrar placerade på kontrollerade platser. Dessutom har all kundtjänstpersonal tecknat en konfidentiellt avtal med MB Timberin för att garantera att dina uppgifter är säkra. Det finns ytterligare avtal med tredje part (såsom ekonomi, transportfirmor, statliga styr institutioner) garanterar att data hålls konfidentiellt och används endast för att genomföra direkta tjänster.

Observera dock att ingen elektronisk överföring eller lagring av information är 100% säker. Därför kan vi inte garantera att förlust, missbruk eller ändring av uppgifter aldrig kommer att inträffa, trots de säkerhetsåtgärder som vi har infört för att skydda dina personuppgifter. 

VAD HÄNDER MED MINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter som samlas in genom vår hemsida som en del av försäljning av varor hanteras av MB Timberin. Dina personuppgifter kommer att förbli tillgängliga inom vår organisation av intern och extern personal som behöver få tillgång till uppgifterna på grund av dina uppgifter i samband med behandlingssyftena som anges här. Vi ser till att dessa personer håller sig till lämpliga säkerhets- och sekretessarbetsuppgifter.


Villkor

Säljare: Company MB ”TimberIN” (Vidare: ”SÄLJARE”)

Rekvisita:

 • Företag: 302942267
 • Momskod: 100007531114
 • Adress: Mickeviciaus str. 8 44312 Kaunas, Litauen
 • Mobiltelefon/Viber (gratis): Albert: (00370) 61.913.266
 • Mobiltelefon/Viber (gratis): Ruta: (00370) 69.601.967
 • Mail: albertas@timberin.com
 • Öppet: måndag – fredag 8:00-17:00. (GMT +2:00)

Kund: en enskild person eller ett företag som är villigt att köpa produkten från säljaren. (Vidare: ”KUND”)

Gods/paket: den produkten som erbjuds av SÄLJAREN.

Kunden förstår tydligt att produktionsplatsen är i Litauen. Kunden blir produktens ägare efter den fullständiga betalningen (100% av det totala beloppet) för produkten. Observera att företaget TimberIN inte levererar produkterna till kunderna. Det antas att varje gång kunden söker frakt erbjudandet från företaget TimberIN. TimberIN kommer att fungera som mellanhand och vidarebefordra fraktpriset från rederiet till kunden.
Om fraktpriset inte visas i produktvagnen separat (för bubbelpooler utomhus), eller om det är skrivet som ”gratis frakt” eller ”frakt ingår”, godkänner kunden att fraktpriset för en sådan produkt är 280 EUR. Om erbjudandet inte uppfyller kundens förväntningar dras 280 EUR från det totala beloppet.
Kunden förstår tydligt att alla tjänster före försäljning och efter försäljning erbjuds från Litauen enligt beskrivningen i garantiformuläret i detta dokument.

Betalningsvillkor – KONTRAKTSBEKRÄFTELSE

Säljaren godkänner alla större betalningsmetoder inklusive: banköverföring, kreditkort eller betalkort. Om varorna ska levereras av våra egna förare, kan kontant betalning göras. Kontakta oss för mer information. Ytterligare skatter (om någon), nämligen valutakonvertering täcks av kunden.

Normalt krävs minst 50% deposition med beslutet om alla produkter, med balansen av förfallna 7 dagar före den faktiska leveransen. Det detaljerade avtal mellan de båda parterna är undertecknat och fakturan utfärdas. Innan slutbetalningen skickar SÄLJAREN bilder av den färdiga produkten.

När betalningen har gjorts av kunderna bekräftas avtalet och inga ytterligare ändringar i kontraktet eller i produktens konfiguration är möjliga. Säljaren ansvarar inte för eventuella felaktigheter om konfigurationen av produkten ändrades efter bekräftelsen av avtalet (efter att den första betalningen mottagits).

Kontraktet är det viktigaste och det sista dokumentet enligt vilket produkten produceras. Ingen information kommer att beaktas om den inte finns i avtalet.

Huvudbilden av produkten som finns på webbplatsen motsvarar inte den specifikt beställda produkten. Specifikationerna enligt vilka produkterna produceras anges alltid i beställningsformuläret och i kontraktet.

Leverans

SÄLJAREN förmedlar och levererar varor till hela Europa och vissa icke-europeiska länder så som Storbritannien, Irland, Skottland, Frankrike, Tyskland, Schweiz, Österrike, Nederländerna, Belgien, Italien, Danmark, Norge och Sverige.

Hittar du inte ditt land? Kontakta oss och vi kommer att organisera leveransen dit.

Leverans sker vanligen genom stor lastbil eller en flatbädds trailer. KUNDEN måste se till att sådant alternativ sjöfarten är acceptabelt. Förare kommer att vara till hjälp och ibland (om möjligt) de kommer att hjälpa att lasta godset och föra dem till slutdestinationen. Generellt måste det antas att lossning av varor på KUNDENS risk och ansvar. Normalt paketet kan lossas med 4-5 starka män. Om detta inte är möjligt, behöver för att ordna en gaffeltruck.

Om det finns några kända svårigheter att få tillgång ditt område, är kundansvarig informera oss innan varorna lämnar vår fabrik, inte att göra så, kommer KUNDEN hållas ansvarig för eventuella frakt svårigheter till följd av dessa hinder.

Leveranstiden är vanligen diskuteras innan beställningen. Ledtiden är vanligtvis 4-5 veckor.

Paketet ligger kvar på SÄLJARENS ansvar tills lastbilen anländer till Kundens adress. Under transporten, är varor försäkrad av CMR (Konventionen om kontrakt för internationell transport av gods på väg). När paketet har levererats till KUND kommer det att hållas på hans risk och säljare kan inte hållas ansvarig för förlust eller förstörelse.

Godkännande & returrätt

Varorna måste inspekteras före lossning. Alla delar som saknas eller förstörelse som orsakas av transport måste strikt märkas i transportdokumenten (CMR), måste dokumentet skannas och sedan skickas till SÄLJARENS ansvarig person under 5 arbetsdagar. Om paketet inte uppfyller dina förväntningar, kontakta oss och vi kommer att lösa problemen. Låta att göra detta, skulle vi acceptera returer och återbetala dig 100% av kontrakts pris om produkten inte användes i 14 arbetsdagar. Paket måste vara strikt förpackade (vertikalt på Euro pall och fastspänd med plastband vid barrel) som det levererades. Returfrakten är helt täckta av kunden.

Rätt att avbryta

Rätt att annullera köpet
TimberIN-badtunnor är alltid specialbeställning för varor som skräddarsys för varje enskild kund vid beställningstillfället.
Trots den speciella beställningen av varorna ger TImberIN köparen en ensidig rätt att häva sitt köp inom 14 dagar.

Förfarande för att utöva ångerrätten
Köparen måste meddela TimberIN sin avsikt att utöva sin rätt att häva köpet. Meddelandet ges i skriftlig form per e-post.
Efter att meddelandet har givits och bekräftelse har mottagits returneras varorna i oanvänt och oskadat tillstånd till: TimberIN Jovarų str. 10, Eigirgala, Kaunas distrikt.
Varorna måste skickas inom 14 dagar efter att köparen har gjort anspråk på rätten att annullera.
I händelse av att TimberIN finner att varorna inte är oanvända eller på annat sätt används eller skadas har TimberIN rätt till avdrag från det återbetalade beloppet motsvarande kostnaden för att återställa varorna till deras ursprungliga skick. Ett sådant avdrag kan dock aldrig uppgå till mer än det ursprungliga varans pris.
I händelse av att ångerrätten utövas är köparen ansvarig för att betala eventuella fraktkostnader för retur av varorna. Om varorna levererades till ett annat land än Litauen, kommer TimberIN att kompensera köparen för den del av kostnaden som gäller frakt utanför det land som varorna ursprungligen levererades till. Köparen bär risken för varorna under transport under hela sträckan.

Undantag från ångerrätten
Ångerrätten finns endast för en enskild konsument som köper varorna för sin egen privata konsumtion (Consumer Rights Act 2015). Det finns ingen rätt till ångerrätt för handlare eller om köpet kan anses ha genomförts huvudsakligen för användning inom ramen för kommersiell verksamhet.
Ingen rätt att annullera finns om varorna byggdes helt i enlighet med exakta specifikationer som tillhandahålls av köparen. När det gäller en sådan order anges det specifikt när ordern accepteras att det inte finns någon rätt att annullera.
Rätten att annullera upphör helt och hållet i alla fall när varorna har använts utöver vad som är objektivt rimligt för att undersöka dem och / eller fastställa deras skick. Sådan användning kan till exempel bestå av att varorna har monterats, fyllts med vatten eller att brännaren har använts, etc.

Garanti

Garanti: Special garanti form ges till KUNDEN i det avtal som undertecknats av båda parter. Exakt garantivillkor förklaras i kontraktet. Garanti utgår från slutbetalningen.

Träprodukter:

Det är KUNDEN som godkänner att trä är ett naturmaterial. Det bör noteras att trä kommer att ha korn och knutar som kommer att variera eftersom produkten är handgjorda. Som en naturlig produkt timmer kommer att reagera på förändringar i atmosfäriska förhållanden (kan krympa eller expandera). Synlig uppdelning av träet kan förekomma som den expanderar och kontrakt med förändringar i luftfuktighet och temperatur. Dessa händelser är helt normalt och naturligt. Det bör noteras att förändringar naturträ inte påverkar integriteten hos virket därför delning eller sprickor som inte omfattas av någon garanti.

Varorna levereras av SÄLJAREN är en naturlig och handgjorda produkt därför små variationer i sina egenskaper kan förekomma från tid till tid.

Om några fel tydligt orsakas av säljaren (strikt följt efter enbart brister som noterats i fraktdokument (CMR) och bara inom en vecka av utförandet) och om möjligt bör KUNDEN hitta en lokal reparatör, då står SÄLJAREN för reparationskostnaden genom fakturan.

KUNDEN är ansvarig för site`s förberedelser innan och efter en mottagning av en produkt. Observera att SÄLJARE tillhandahåller installation av all önskad utrustning i en badtunna, men på grund av olika krav land ger inte slut elektriska installationstjänster (olika insticksanslutningar osv ..) (gäller elvärmare av en badtunna och enskilda utformade sauna`s elektrisk installation). KUNDEN är införstådd med att produkten är tillverkad i ett främmande land därför bör elektriska installationstjänster tillhandahållas endast av behöriga tekniker i KUNDENS land (om kraven fastställer det).

Innan el- eller gasvärmare första gången påbörjas, rekommenderar vi alltid att du konsulterar en lokal certifierad specialist.

Force Majeure

SÄLJAREN är inte ansvariga för någon underlåtenhet att leverera på grund av omständigheter utanför deras kontroll, inklusive (men inte begränsat till) strejk, terrorism, krig, väderförhållanden, valutafluktuationer, statliga eller regeländringar och naturkatastrofer.

Detaljerat Garantiformulär

Garantin har utarbetats efter direktiv 2011/83 / EG och direktiv 1999/44 / EG. Enligt detta dokument, tillhandahåller SÄLJAREN 24 månader garantiservice för produkten. Garantitiden börjar när produkten är fullt betalda och levereras till KUNDEN. SÄLJAREN strävar alltid efter effektiva lösningar och för nämnda lösningar för att tillfredsställa båda parter. I gengäld förväntar SÄLJAREN samarbete och smidig kommunikation på kundens del. Observera att det är mycket viktigt, för att använda våra produkter (bastur och badtunnor med installerade elektriska apparater), bör man ha strömbrytaren installerad i den elektriska ledningen som används för att driva produkten. Villkor: Mycket viktigt för modeller med pelletskaminer: (a). Innan du använder pelletskaminen ska du ladda processen för pelletsen. Du hittar proceduren i manualen (engelska). Snälla klicka här. (b). Tändelementet (ljuset) omfattas inte av garantin eftersom det beror på korrekt användning av denna spis. Starta alltid elden med en full pelletsbunker, om du inte gör det kommer tändelementet att fungera. Om du märkte att pellets matningsrör (spiral) är synligt, betyder det att bunkeren lämnades tom, därför är pellets omlastningsprocedur ett måste att utföra innan eldning. (c). Tändelement (ljus) finns alltid tillgängliga på TimberIN. 1 enhet kostar endast 30-50 EUR och de är tillgängliga för omedelbar leverans. Kunderna kommer att ansvara för att byta ut själva tändningselementen. 1. Kemisk behandling: klorid, brom, aktivt syre och / eller mineralsalt vatten behandlingar är endast avsedd för användning med klass 316 värmare rostfritt stål (inte lämpar sig för värmare klass 430 rostfritt stål). 2. Installation av bastuaggregat: bastuaggregat måste installeras enligt installationsinstruktionerna som med värmeelement eller tillgängliga genom att följa länkarna i dessa dokument. Allt arbete av elektriska ledningar ska utföras av en behörig elektriker. Det är starkt rekommenderat att inte lämna värmaren utan uppsikt, åtminstone de tre första gångerna av bränning det upp. 3. Alternativ: KUNDEN förstår att produkten är handgjord således produkter av samma modell kan skilja sig något. 4. Trä förändringar: Trä kommer att ha säd och knutar som varierar. Som en naturlig produkt som den kommer att ändra när de utsätts för miljöförhållanden och under utnyttjande. Av denna anledning kan synliga klyvning förekomma som trä expanderar. Dessa förändringar är normalt och naturligt, att de inte påverkar integriteten av träet. SÄLJAREN tyder starkt på olje yttre trädelar minst två gånger per år för att förebygga röta och för att förlänga livslängden på trät. Träets tjocklek varierar beroende på produkt. Bastu: ~ 45 mm (råa, obehandlade stavar); ~ 40 mm (behandlade stavar). Vertikala väggar ~ 35 mm (behandlade stavar). Badtunnor i trä: ~ 45 mm (råa, obehandlade stavar); ~ 40 mm (behandlade stavar). Träet som används för dekoration, lock för bubbelbad ~ 11 mm (behandlade stavar) 5. Läckage: Träkar har en tendens att läcka initialt (eftersom trä behöver tid för att absorbera vatten och expandera för att små luckor ska kunna stängas) och kan läcka små mängder vatten vid senare användning. Detta är också en normal och naturlig händelse. Möjlig lösning: användning av sågspån eller silikon för vissa platser. Mer information, klicka här. Avslutat test om detta ämne (kan variera i olika fall), klicka här. 6. Uppvärmning av vatten: Vatten måste täcka den övre anslutningen till värmaren innan en gnista antänds/elvärmare är påslagen. Ignorerar man att följa detta kan det orsaka allvarliga skador på produkten, dvs smältning av plastfoder, förbränning av träpanel, etc. och produkten kan bli verkningslös 7. Olika byggsatser: KUNDEN är fullt ansvarig för korrekt montering. Tillgänglig tid och kompetensnivå måste betraktas i förväg. Om KUNDEN inte kan montera köpt monteringssats, ska denne söka professionell hjälp. Kostnader i samban med montering omfattas inte av SÄLJAREN. 8. Felaktig användning: KUNDEN måste bekanta sig med handböcker och följa dessa instruktioner. Om man ignorerar att följa manualer men använder produkten ändå kan detta leda till skada som inte går att fixa. KUNDEN uppmuntras alltid att kontakta säljaren för någon ytterligare information om användningen av produkten. Efter att ha mottagit produkten måste KUNDEN granska den så snart som möjligt. Om KUNDEN märker eventuella skador / objekt som saknas, måste KUNDEN notera det i CMR (Contract för internationell transport av gods på väg) fraktsedeln, som överlämnas till KUNDEN genom att föraren undertecknar dokumentet. Genom att underteckna CMR fraktsedel, bekräftar KUNDEN att produkten levererades oskadad. Om KUNDEN meddelanden skador / objekt som saknas vid mottagande av produkten, måste KUNDEN informera SÄLJAREN inom 5 arbetsdagar. KUNDEN är ansvarig för att lasta den levererade produkten om inget annat avtalats. Om föraren erbjuder hjälp vid lossning kan kunden accepterar detta, men i det här fallet om någon skada inträffar under lossning, kan varken SÄLJAREN eller transportföretaget stå tillsvars. Garanti kommer att beviljas i enlighet med det ursprungliga inköpskvittot, kassör order eller faktura. För garantiservice, hänvisas till SÄLJAREN av produkterna. Tillverkarens garanti träder i kraft inom 14 arbetsdagar efter underrättelsen från KUNDEN tas emot. Under garantitiden är ersättningsprodukter för skadade / icke-fungerande delar levereras kostnadsfritt av SÄLJAREN vid mottagandet giltig visuella bevis. KUNDEN omfattar leverans kostnader för icke-fungerande delar tillbaka till vår fabrik där de kommer att undersökas och, om det behövs, repareras eller bytas ut. KUNDEN är ansvarig för att återansluta eller installera reservdelar. När det är möjligt att reparera skadade / icke-fungerande delar lokalt DRÄKTEN kan söka professionell hjälp lokalt. Innan reparationsarbeten, måste kunden tillhandahålla ett pris uppskattning SÄLJAREN. Om SÄLJAREN bedömer föreslagna reparationsarbeten kostnader tillräckliga för nödvändiga reparationer, täcker SÄLJAREN kostnaderna. SÄLJAREN förbehåller sig rätten att avgöra vilken garanti möjlighet att genomföra. Genom att underteckna denna kontakt, accepterar KUNDEN att de allmänna villkor som anges på SÄLJARENS webbplats – Villkor.

Kontakta oss!
close slider