Badtunna Uppvärmare – Frysskydd

2,066 kr

*Frakt: ingår
*Moms: ingår

*leverans ~ 1 vecka
paypalvisamastercard

Artikelnr: freezep. Kategori:

Product Description

Njut av din badtunna under vintermånaderna

  • Makt: 300W
  • Längd: 35mm
  • Kabelns längd: 10m
  • Frigolitfottören.

Användning

➔  Stick ett hål mitt i frigolitfottören och sätt fast uppvärmaren, lämna även en ursparing för locket.

➔ Lägg apparaten i vattnet och stick först därefter in stickproppen. Uppvärmaren får endast användas i vatten och på korrekt sätt

Varning! Vidrör inte vattnet förrän strömmen brutits till de apparater som befnner sig vattnet.

Denna apparat får ej användas av personer (inklusive barn), som lider av inskränkta fysiska, psykiska eller sensoriska förmågor eller som saknar erfarenhet och/eller kunskap att handskas med apparater av dylika slag, för såvida inte sådana personer står under kontroll av en för deras säkerhet behörig person, som också ger dem lämpliga anvisningar om, hur och på vilket sätt apparaten skall komma till användning. Var god och ha uppsikt över barn för att säkerställa, att de ej kommer att använda denna apparat som leksak.

Värmarens drift får bara ske i förbindelse med en felströmsskyddsströmställare med maximalt 30 mA.

Själva sladden till den här apparat kan inte bytas ut, om den uppvisar skada bör hela apparaten ersättas.

Var god och lägg märke till, att du drar ut stickproppen för apparatens nätanslutning, innan du tar bort värmaren ur vattnet. Värmaren får endast tas bort ur vattnet i avkylt tillstånd och får icke läggas på brännbara underlägg.

Innan du placerar värmaren i vattnet, koppla bort all annan elektrisk utrustning som installerats i badtunnan!

Recensioner

There are no reviews yet

Bli först med att recensera “Badtunna Uppvärmare – Frysskydd”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *