I sin enkelhet, måste längden och bredden av en grund uppfylla storleken av bastun. Grunden bör vara platt för att undvika eventuella deformationer. På begäran, skickar vi alltid de nödvändiga ritningarna för grunden av bastun.

Kontakta oss!
close slider
×