Värmetiden skiljer sig inte mycket, bara förberedelserna är olika: elektriska värmaren startar uppvärmning med ett tryck på en knapp medan det tar tid att starta elden och att rengöra (sopa upp sot) vedkaminen efteråt.

Kontakta oss!
close slider
×