TIMBERIN INTEGRITETSPOLICY

Denna Integritetspolicy (”Integritetspolicy”) gäller all insamling och behandling av personuppgifter som utfærs av:

(i) när du samspelar med hemsidan https://www.badtunnaspa.se ”Hemsida”) som drivs av MB Timberin baserat i Barsausko str. 59, Kaunas, Litauen

(ii) när du köper en produkt eller begär andra tjänster från MB Timberin, vare sig det sker på vår hemsida eller via e-post, vilket också inkluderar när du kontaktar vår kundtjänst för kundservice efter ett köp med specifika frågor eller önskemål;

(iii) när vi delar bilder på din produkt som du köpt på vår hemsida.

Genom att besöka och använda denna hemsida eller på annat sätt förser oss med dina personuppgifter när du kontaktar vår kundtjänst, bekräftar du att du har läst och förstår hur vi samlar in, behandlar, använder och ger vidare dina personuppgifter som beskrivet i denna Integritetspolicy .

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i enlighet med alla tillämpliga lagar och regler gällande dataskydd, inklusive men utan begränsning till de lagar som utfärdats inom EU, såsom EU-förordningen 2016/679 från Europaparlamentets och Europarådet den 27 april 2016 om skydd för enskilda personer gällande behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter, samt om upphävande av direktiv 95/46/EG (Allmänna uppgiftsskyddsförordning), samt order och anvisningar av de behöriga dataskyddsmyndigheterna.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS?

 

Viss information samlas in på denna hemsida med hjälp av cookies och andra spårningstekniker som beskrivs i vår Cookie Policy finns på COOKIE POLICY. Genom att aktivt stänga hemsidan Cookie Banner och ställa in dina inställningar genom våra VERKTYG och i din webbläsare, samtycker du till att vi får använda cookies och liknande tekniker. Om du inte samtycker till vår användning av cookies på detta sätt, bör du ändra dina cookies i enlighet med detta. Du kan alltid när som helst återkalla ditt samtycke och ändra dina cookie-inställningar. Om du stänger av cookies som vi använder kan detta påverka din användarupplevelse medan du besöker hemsidan. Se vår COOKIE POLICY för ytterligare information.

Information som du frivilligt ger oss:

Vi samlar in och behandlar:

 1. Personuppgifter som du lämnar när du samspelar med Hemsidans funktioner, t.ex. när du skickar ett snabbmeddelande direkt via Hemsidan. Dessa personuppgifter kan vara:- ditt namn, e-postadress, telefonnummer och annan information som du lämnar.
 1. Personuppgifter som du lämnar när du köper varor från oss. Denna personuppgifter kan vara:
  – ditt namn, e-postadress, telefonnummer, hemadress;
  – historien om tidigare köpta produkter;
  – transaktionsuppgifter.
 1. Personuppgifter som du lämnar när du samspelar med vår kundservice, t.ex. när du frågar om en produkt, skickar feedback till oss angående en tidigare köpt produkten, kontaktar vår kundtjänst via telefon för support, eller begär särskilt stöd eller tjänst från vår kundtjänst. Dessa personuppgifter kan t.ex. vara:
  – ditt namn, e-postadress, telefonnummer, hemadress;
  – historien om tidigare köpta produkter;
  – information om varför du kontaktat kundservice;
  – innehållet i din kommunikation som rör din kontakt med kundservice;
  – dina personliga bilder som visar tidigare köpta produkten. Dessa bilder kan också inkludera andra människor.

Där du har gett oss personuppgifter om en annan person (t.ex. när du inkluderar en annan persons e-postadress i kommunikation med vår kundtjänst eller skickar en bild på vår produkt där andra personer syns) i den utsträckning som tillåts av gällande lagar försäkrar dig att du har rätt att kommunicera sådana personuppgifter till oss och att du har informerat denna person om att vi har fått hans/hennes samtycke till behandling av hans/hennes personuppgifter för de ändamål som anges i denna Integritetspolicy.

FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAS MINA PERSONUPPGIFTER?

 

 MB Timberin behandlar som dataansvarig dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att hantera varuköp:

Detta omfattar all verksamhet i samband med köp av varor, såsom t.ex. leverans av varor, fakturering, returer och byten, och andra  betalningsrelaterade aktiviteter;

 • För att ge dig kundservice, inkl.:

– För att förse dig med kundservice;

– För att svara på din förfrågan om information, frågor, kommunikation eller feedback;

– För att uppfylla våra åtaganden enligt gällande lagar, förordningar och gemenskapslagstiftning, samt för att kunna värdera och försvara vår lagliga rätt.

 • För att marknadsföra produkter genom feedback som tidigare skickats, inkl.:

– Bilder och text för att offentligt publicera på TimberIns hemsidor och sociala nätverk.

– Ditt namn (exklusive efternamn), stad och land.

 • För att hjälpa framtida kunder att se TimberIN produkter inom en viss region, genom att:
 • Dela e-post och telefonnummer till tidigare kunder som lämnat sina synpunkter och bilder på TimberINs hemsidor med potentiella kunder.

**Observera att kunder som inte vill bli kontaktad av potentiella TimberIN kunder bör meddela detta per e-post till albertas@timberin.com. Vi kommer att vidta omedelbara åtgärder och ta bort dig som kontakt från delningslistan, och om det begärs från återkoppling tar vi också bort dig från TimberIN hemsidor.

 

VAD ÄR DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN AV MINA PERSONUPPGIFTER SOM BESKRIVET HÄR?

 

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i avsnittet “För vilka ändamål behandlas dina personuppgifter?” på ett av följande rättsliga grunder:

 • Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att ett avtal ska kunna utföras med dig eller för att vidta åtgärder innan du träffar ett avtal med dig på din begäran (artikel 6, 1 b) i GDPR, från och med den 25 maj 2018);
 • Behandlingen är nödvändig för våra legitima intressen eller för våra dotterbolags eller andra tredje parters legitima intressen, och sådana intressen bryter inte mot dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter (artikel 6, första stycket i GDPR från och med den 25 maj 2018); De legitima intressen som vi strävar efter är särskilt intresserade av att hantera och upprätthålla kontraktsförhållandet med dig, att svara på dina specifika önskemål, för att fråga din feedback för att förbättra vår webbplats och våra produkter eller att bedriva andra allmänna marknadsaktiviteter.
 • Om ditt specifika samtycke krävs för behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen här kommer dina personuppgifter att behandlas baserat på sådant samtycke (artikel 6, 1 a) i GDPR från och med den 25 maj 2018).

HUR LÄNGE BEHANDLAS MINA PERSONUPPGIFTER?

 

Personuppgifter bevaras inte under längre tid än den tid som krävs för att uppnå de specifika databehandlingssyftena som beskrivs här så vidare kortare eller längre lagringstider gäller enligt gällande lagar.

ÄR MINA PERSONUPPGIFTER SÄKRA?

 

Vi strävar efter att skydda säkerheten och integriteten av dina personuppgifter. Vi tar ansvar och kräver att alla tjänsteleverantörer och/eller tredje parter som behandling av personuppgifter för vår räkning och på våra instruktioner tar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra förlust och förstörelse, även oavsiktligt, av uppgifter, otillåten åtkomst till uppgifter, olagliga eller otillbörlig användning av uppgifter. Dessutom blir informationssystem och programvaror konfigurerade så att person- och identifieringsuppgifter endast används vid behov för att uppnå det specifika behandlingssyftet.

Vi ger en mängd avancerad teknik och säkerhetsförfaranden för att hjälpa till att skydda personuppgifter mot riskerna som beskrivs ovan. Dessa är t.ex. personuppgifter som lagras på säkrade servrar placerade på kontrollerade platser. Dessutom har all kundtjänstpersonal tecknat en konfidentiellt avtal med MB Timberin för att garantera att dina uppgifter är säkra. Det finns ytterligare avtal med tredje part (såsom ekonomi, transportfirmor, statliga styr institutioner) garanterar att data hålls konfidentiellt och används endast för att genomföra direkta tjänster.

Observera dock att ingen elektronisk överföring eller lagring av information är 100% säker. Därför kan vi inte garantera att förlust, missbruk eller ändring av uppgifter aldrig kommer att inträffa, trots de säkerhetsåtgärder som vi har infört för att skydda dina personuppgifter.

VAD HÄNDER MED MINA PERSONUPPGIFTER?

 

Personuppgifter som samlas in genom vår hemsida som en del av försäljning av varor hanteras av MB Timberin. Dina personuppgifter kommer att förbli tillgängliga inom vår organisation av intern och extern personal som behöver få tillgång till uppgifterna på grund av dina uppgifter i samband med behandlingssyftena som anges här. Vi ser till att dessa personer håller sig till lämpliga säkerhets- och sekretessarbetsuppgifter.


Villkor

Säljare: Company MB “TimberIN” (Vidare: “SÄLJARE”)

Rekvisita:

 • Företag: 302942267
 • Momskod: 100007531114
 • Adress: Mickeviciaus str. 8 44312 Kaunas, Litauen
 • Mobiltelefon/Viber (gratis): Albert: (00370) 61.913.266
 • Mobiltelefon/Viber (gratis): Ruta: (00370) 69.601.967
 • Mail: albertas@timberin.com
 • Öppet: måndag – fredag 8:00-17:00. (GMT +2:00)

Kund: en enskild person eller ett företag som är villigt att köpa produkten från säljaren. (Vidare: “KUND”)

Gods/paket: den produkten som erbjuds av SÄLJAREN.

Betalningsvillkor

 

Säljaren godkänner alla större betalningsmetoder inklusive: banköverföring, kreditkort eller betalkort, och direkta Paypal betalningar. Om varorna ska levereras av våra egna förare, kan kontant betalning göras. Kontakta oss för mer information. Ytterligare skatter (om någon), nämligen valutakonvertering täcks av kunden.

Ytterligare skatter orsakade av Paypal, är kredit- eller betalkort halv omfattas av KUNDEN och SÄLJAREN.

Normalt krävs minst 50% deposition med beslutet om alla produkter, med balansen av förfallna 7 dagar före den faktiska leveransen. Det detaljerade avtal mellan de båda parterna är undertecknat och fakturan utfärdas. Innan slutbetalningen skickar SÄLJAREN bilder av den färdiga produkten.

Alla priser som finns på vår hemsida är i EURO. Ej tillämplig för Danmark och Norge.

Leverans

 

SÄLJAREN förmedlar och levererar varor till hela Europa och vissa icke-europeiska länder så som Storbritannien, Irland, Skottland, Frankrike, Tyskland, Schweiz, Österrike, Nederländerna, Belgien, Italien, Danmark, Norge och Sverige.

Hittar du inte ditt land? Kontakta oss och vi kommer att organisera leveransen dit.

Leverans sker vanligen genom stor lastbil eller en flatbädds trailer. KUNDEN måste se till att sådant alternativ sjöfarten är acceptabelt. Förare kommer att vara till hjälp och ibland (om möjligt) de kommer att hjälpa att lasta godset och föra dem till slutdestinationen. Generellt måste det antas att lossning av varor på KUNDENS risk och ansvar. Normalt paketet kan lossas med 4-5 starka män. Om detta inte är möjligt, behöver för att ordna en gaffeltruck eller en kran (vid lossning bastu).

Om det finns några kända svårigheter att få tillgång ditt område, är kundansvarig informera oss innan varorna lämnar vår fabrik, inte att göra så, kommer KUNDEN hållas ansvarig för eventuella frakt svårigheter till följd av dessa hinder.

Leveranstiden är vanligen diskuteras innan beställningen. Ledtiden är vanligtvis 4-5 veckor.

Paketet ligger kvar på SÄLJARENS ansvar tills lastbilen anländer till Kundens adress. Under transporten, är varor försäkrad av CMR (Konventionen om kontrakt för internationell transport av gods på väg). När paketet har levererats till KUND kommer det att hållas på hans risk och säljare kan inte hållas ansvarig för förlust eller förstörelse.

Godkännande & returrätt

 

Varorna måste inspekteras före lossning. Alla delar som saknas eller förstörelse som orsakas av transport måste strikt märkas i transportdokumenten (CMR), måste dokumentet skannas och sedan skickas till SÄLJARENS ansvarig person under 5 arbetsdagar. Om paketet inte uppfyller dina förväntningar, kontakta oss och vi kommer att lösa problemen. Låta att göra detta, skulle vi acceptera returer och återbetala dig 100% av kontrakts pris om produkten inte användes i 14 arbetsdagar. Paket måste vara strikt förpackade (vertikalt på Euro pall och fastspänd med plastband vid barrel) som det levererades. Returfrakten är helt täckta av kunden.

Garanti

 

Garanti: Special garanti form ges till KUNDEN i det avtal som undertecknats av båda parter. Exakt garantivillkor förklaras i kontraktet. Garanti utgår från slutbetalningen.

Träprodukter:

Det är KUNDEN som godkänner att trä är ett naturmaterial. Det bör noteras att trä kommer att ha korn och knutar som kommer att variera eftersom produkten är handgjorda. Som en naturlig produkt timmer kommer att reagera på förändringar i atmosfäriska förhållanden (kan krympa eller expandera). Synlig uppdelning av träet kan förekomma som den expanderar och kontrakt med förändringar i luftfuktighet och temperatur. Dessa händelser är helt normalt och naturligt. Det bör noteras att förändringar naturträ inte påverkar integriteten hos virket därför delning eller sprickor som inte omfattas av någon garanti.

Varorna levereras av SÄLJAREN är en naturlig och handgjorda produkt därför små variationer i sina egenskaper kan förekomma från tid till tid.

Om några fel tydligt orsakas av säljaren (strikt följt efter enbart brister som noterats i fraktdokument (CMR) och bara inom en vecka av utförandet) och om möjligt bör KUNDEN hitta en lokal reparatör, då står SÄLJAREN för reparationskostnaden genom fakturan.

KUNDEN är ansvarig för site`s förberedelser innan och efter en mottagning av en produkt. Observera att SÄLJARE tillhandahåller installation av all önskad utrustning i en badtunna, men på grund av olika krav land ger inte slut elektriska installationstjänster (olika insticksanslutningar osv ..) (gäller elvärmare av en badtunna och enskilda utformade sauna`s elektrisk installation). KUNDEN är införstådd med att produkten är tillverkad i ett främmande land därför bör elektriska installationstjänster tillhandahållas endast av behöriga tekniker i KUNDENS land (om kraven fastställer det).

Momsregler

 

Alla priser som finns på våra hemsidor är inklusive moms 21% skatt. Endast norska hemsidan inkluderar inte moms. Viktigt:

 1. Fråga: Jag är från ett icke-EU-land (exempel: Norge eller Schweiz), ska jag betala dubbel moms?

Svar: Nej, du kommer inte att betala dubbla moms. Vi kommer att dra 21% rabatt på våra priser sett på våra webbplatser.

 1. Fråga: Jag kommer från ett EU-land(exempel: Storbritannien, Tyskland, Frankrike, etc.), ska jag behöva betala dubbel moms?

Svar: Nej, priserna ses på vår hemsida är inklusive moms. Du kommer inte att bli ombedd att betala ytterligare moms i ditt land. Det är i enlighet med EU: s handelsregler.

 1. Fråga: Jag är inom ett professionellt yrke och har giltigt momsregistreringsnummer. Kan jag få fakturan med 0% moms?

Svar: Ja, vi kommer att utfärda fakturan med 0% moms.

Vänligen kontrollera giltigheten av momskoden här: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=en

Force Majeure

 

SÄLJAREN är inte ansvariga för någon underlåtenhet att leverera på grund av omständigheter utanför deras kontroll, inklusive (men inte begränsat till) strejk, terrorism, krig, väderförhållanden, valutafluktuationer, statliga eller regeländringar och naturkatastrofer.

Kontakta oss!
close slider